close
تبلیغات در اینترنت

عملکرد عمرانی
آخرین مطالب

سال 97

لیست مطالب

عملکرد عمرانی

 شرح وظایف واحد عمران شهرداری گرماب

هدفهای کلی حوزه معاونت امور عمرانی و شهرسازی را در کلیات زیر می توان خلاصه کرد:
الف) شهری روان:
معاونت امور عمرانی و شهرسازی بدنبال آن است که روزی با اجراء پروژه های بزرگ همچون تقاطع های غیر مسطح، شهری روان بدون ایجاد گره های ترافیکی و با سرعتی مناسب و آسایش کافی برای شهروندان ایجاد نماید.
ب) شهری سبز: 
از دیگر هدفهای کلی که این معاونت دنبال می نماید این است که با احداث پارکهای بزرگ و کوچک (محلی ومنطقه ای) سرانه فضای سبز در این شهر در حد استانداردهای بین المللی بوده و شهروندان بتوانند در آن با کمال آرامش به زندگی خود ادامه دهند.
ج) شهری با سیمای و با جاذبه های طبیعی زیبا و جذاب:
معاونت امور عمرانی و شهرسازی در پی آن است که با ایجاد انگیزه در شهروندان و با ضوابط و مقررات منطقی و مناسب نمای ساختمانها و در کل سیمای شهر را با استفاده از مصالح بومی و مصالح جدید و تلفیق آنها با یکدیگر دگرگون و زیبا نموده و با عنایت به اینکه شهر گرماب بعنوان یکی از شهر های فرهنگی و توریستی انتخاب شده است جاذبه های فرهنگی را با همکاری و هماهنگی سازمانها و ادارات دیگر به شکل مناسب محوطه سازی و بازسازی نماید.     
د) تلاش در جهت افزايش و ساماندهي ساخت و سازهاي شهري و قانونمند كردن آنها در جهت جلوگيري از رشد ناهمگون و افقي شهر و تسهيل امور براي بلند مرتبه سازي و توسعه متوازن شهري با رعايت هويت معماري سنتي ايران اسلامي
ر) تلاش در جهت تهيه و اجراي طرحهاي لازم در زمينه زيباسازي شهر، ساماندهي جداره ها و سيماي شهري، مبلمان، تبليغات شهري و حفظ و نگهداري آثار و ابنيه تاريخي
 

 

 

 

 

 .. شرح وظايف مديريت امور عمراني
  1- نظارت بر تهيه اسناد و مدارك لازم جهت اجراي پروژه هاي عمراني
  2- نظارت بر تهيه اسناد مناقصه و انعقاد قرارداد پروژه هاي عمراني
  3- شركت در كميسيون معاملات پروژه هاي عمراني و بررسي صلاحيت ني پيمانكاران
  4- سرپرست دستگاه نظارت بر پروژه هاي عمراني
  5- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي پروژه ها
  6- شركت در كميته برنامه ريزي پروژه ها و بودجه عمراني شهرداري


›1.خرید یک دستگاه جدول زن پرسی  و تولید جداول مورد نیاز شهرداری›2.تکمیل غسالخانه های مزاربالا و پایین›جدولگذاری خیابانهای الف) ادامه بوستان2ب)12متری خرم  ج)خیابان 12متری حد اصل آزادگان ومزار شهدا پایین د) کوچه شهید هاشم افشاری ه)کوچه شهید حبشی و)خیابان پاسداران ر)خیابان های ضلع جنوبی بلوار فردوسی ز)بوستانهای 1تا  ›.لکه گیری و آسفالت خیابانهای بوعلی-بلوار فردوسی(کتله خور)-بوستانهای 1تا5-بعثت-بسیج-بلوار شهید مطهری-تختی-سلمان فارسی-خیابان 20متری آتشنشانی- علامه جعفری-کوچه فرهنک1و2-کوچه شهید سلیمان حسینی نصب پلهای فلزی در سطح شهر