close
تبلیغات در اینترنت

شهرداری گرماب - عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
آخرین مطالب

سال 96

لیست مطالب

نتایج : عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
(41.86%) 54
عالی
(12.40%) 16
خوب
(11.62%) 15
متوسط
(34.10%) 44
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 129