close
تبلیغات در اینترنت

شهرداری گرماب - عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
آخرین مطالب

سال 97

لیست مطالب

نتایج : عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
(42.22%) 57
عالی
(11.85%) 16
خوب
(11.11%) 15
متوسط
(34.81%) 47
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 135