close
تبلیغات در اینترنت

شهرداری گرماب - عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
آخرین مطالب

سال 97

لیست مطالب

نتایج : عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
(42.64%) 58
عالی
(11.76%) 16
خوب
(11.02%) 15
متوسط
(34.55%) 47
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 136