close
تبلیغات در اینترنت

شهرداری گرماب - عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
آخرین مطالب

سال 97

لیست مطالب

نتایج : عملکرد شهرداری را چگونه می دانید؟
(41.98%) 55
عالی
(12.21%) 16
خوب
(11.45%) 15
متوسط
(34.35%) 45
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 131